Bütün Kateqoriyalar
PEX Borusu üçün Pirinç Sıxılma Fitinqləri
PEX Borusu üçün PFB7 Seriyası Pirinç Sıxılma Fitinqləri

Avropa bazarında birləşdirən PEX boru ilə istifadə üçün.
Pirinç Material EN617 uyğun olaraq CW511N/CW12164N.
DZR Pirinç Materialı CW602N-EN12164/CZ132-BS6017 ISO 6509 və AS2345 tərəfindən müəyyən edilmiş Sinksizləşdirməyə Davamlılıq Testinə uyğundur.
Müştərilər tərəfindən tələb olunan digər xüsusi ərinti.
İş təzyiqi 1.6MPa/16 Bar.
İşləmə temperaturu -10-110°C
Orijinal rəng və ya buruqsuz Nikel Kaplama.