Bütün Kateqoriyalar
EN1254-1-ə uyğun olaraq pirinç kapilyar lehimləmə fitinqləri
PFB2 seriyalı pirinç kapilyar lehimləmə fitinqləri
 
İcra Standartı EN1254-1. ISO228-1-ə uyğun olaraq ip standartı.
Lehimləmə ilə birləşdirən mis boru ilə istifadə üçün.
Pirinç Material EN617 uyğun olaraq CW511N/CW12164N.
DZR Pirinç Materialı CW602N-EN12164/CZ132-BS6017 ISO 6509 və AS2345 tərəfindən müəyyən edilmiş Sinksizləşdirməyə Davamlılıq Testinə uyğundur.
Müştərilər tərəfindən tələb olunan digər xüsusi ərinti.
İş təzyiqi Maks. 16 Bar 110°C-dən aşağı
İşləmə temperaturu Maks 110°C
Orijinal rəng Buruqsuz bitir.